Starosta Jaworski znów ugościł kombatantów

Starosta Jaworski znów ugościł kombatantów

Pikniki Kombatanckie organizowane przez Starostę Jaworskiego Stanisława Laskowskiego na stałe wpisały się już w historię naszego Pałacyku, czego dowodem może być zorganizowana w minionym tygodniu kolejna edycja tego wydarzenia. Była to doskonała okazja do spotkania członków i podopiecznych różnych środowisk kombatanckich, a także seniorów z Bolkowa i Jawora – członków Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Wydarzenie to było także sposobnością do wielu wspomnień oraz rozmów o potrzebach grona kombatantów i ich rodzin. Oprawę muzyczną zapewnił nasz przyjaciel Waldek Staszczyk porywając do zabawy wielu uczestników. Nie mogło również zabraknąć smacznego posiłku, który zapewnił personel naszego Pałacyku. W pikniku udział wzięli również członkowie Zarządu Powiatu – Stanisław Witek i Piotr Pieniążek oraz mjr Kazimierz Poturalski Z-ca Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Bolesławcu i płk dr hab. inż. Mieczysław Struś z Politechniki Wrocławskiej.