Przekazali własnoręcznie malowane arcydzieła na rzecz rozwoju turystyki

 

Powiatowy Zespół Schronisk Młodzieżowych w Jaworze i Warsztaty Terapii Zajęciowej w Jaworze, działające przy Kole TPD są przykładem, jak można umiejętnie i owocnie współpracować. Owo współdziałanie przejawia już się na kilku polach, a jednym z przykładów jest przekazanie, pod koniec marca br., prac malarskich własnoręcznie wykonanych przez podopiecznych warsztatów, w celu ich stałej ekspozycji w Schronisku Młodzieżowym w Jaworze. Udekorują one pokoje noclegowe i części wspólne obiektu, ocieplając znacznie jego wizerunek. Będzie to jednocześnie prezentacja talentu artystycznego i umiejętności osób niepełnosprawnych, których prace będą mogli podziwiać turyści i wszystkie inne osoby korzystające z jego usług. Warto dodać, że tylko w 2017 r. liczba zrealizowanych noclegów w Schronisku Młodzieżowym w Jaworze oscylowała na poziomie aż 10.000, co sprawia że na obszarze powiatu jaworskiego jednostka w tym względzie jest liderem.

Dyrektor PZSM w Jaworze Krzysztof Kowalczyk dziękuje wszystkim pracownikom, instruktorom i podopiecznym Warsztatów Terapii Zajęciowej, którzy przyczynili się do powstania tak pięknych dzieł i przekazania ich w celach promocji turystyki na ziemi jaworskiej. Od kilku miesięcy obydwie placówki sąsiadują ze sobą przy ul. Starojaworskiej. W planach przewidziane są także wspólne prace nad zagospodarowaniem dziedzińca całego kompleksu (od ul. Limanowskiego), a także organizacja wydarzeń plenerowych w oparciu o bogatą infrastrukturę Pałacyku w Muchowie, który wchodzi w skład Powiatowego Zespołu Schronisk Młodzieżowych w Jaworze.

Zajęcia w plenerze pozwolą w jeszcze lepszy sposób na wydobycie skrywanych przez podopiecznych WTZ umiejętności, rozwój ich zainteresowań, wzmocnienie procesu terapeutycznego, a to wszystko w kontakcie z naturą. Tak więc jak przyznają pracownicy oraz uczestnicy Warsztatów, czekamy z niecierpliwością na „pogodową” wiosnę, aby móc realizować wspólnie kolejne działania.


up.zdj.powiat-jaworski