Relacja grupy ze Złotoryi z pobytu w Pałacyku w Muchowie

” Zgodnie z wizją szkoły wyrażoną przez myśl Carla Rogersa :

„Każdy człowiek jest w bardzo realnym sensie wyspą sam w sobie, a dopiero wtedy zacznie budować mosty, gdy będzie miał wolę bycia w zgodzie z sobą i jeżeli będzie miał na to warunki . Jeśli więc akceptuję drugiego człowieka, tzn. jego uczucia, poglądy, wierzenia, które są realna i witalną częścią jego samego, to mu wówczas pomaga stać się człowiekiem”.

 

W dniach 23-25 października 2017 r. odbyły się warsztaty dla klasy 2A LO wraz z wychowawcą. Warsztaty miały na celu: 
– pobudzenie do obserwacji siebie i innych 
– twórcze wyrażenie siebie w grupie
-doskonalenie umiejętności empatycznego współdziałania podczas realizacji zadań grupowych
– rozwijanie umiejętności porozumiewania się 
– pobudzanie otwartości na odmienne opinie
– rozwijanie ekspresji ciała.

 

To było niesamowite przeżycie, które pokazało nam jak otwierać się do ludzi i otaczającego świata. Dziękujemy Stowarzyszeniu Nasze Rio za prowadzenie warsztatów:
Barbara Zwierzyńska, Kuba Woźniak, Kornel Kowalski „

 

My również dziękujemy grupie za pobyt w naszym Pałacyku, mamy nadzieję, że będą mieli miłe wspomnienia i wrócą do nas! 

Do zobaczenia!