Studenci przybywają do nas drzwiami i oknami

Pałacyk w Muchowie odwiedzają coraz częściej grupy studenckie oraz szkolne. Przykładem mogą być m.in. kilkudniowe pobyty studentów wydziału geologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Poznawali oni niebywałe bogactwo mineralne regionu Gór i Pogórza Kaczawskiego, zwanego Krainą Wygasłych Wulkanów. Pałacyk był dla nich doskonałą bazą do pieszych wycieczek. Celem tych wycieczek było przybliżenie występujących w tym miejscu złóż kruszyw jak np. bazalt, granit i piaskowiec oraz inne minerały wykorzystywane w przemyśle czy sztuce.

Podczas pobytu były organizowane spotkania integracyjne, ogniska, co pozwoliło zrealizować nie tylko program wyjazdu studenckiego, ale również zintegrować się tej społeczności. Grupa już dziś zadeklarowała przyjazd do Pałacyku w przyszłym roku, co bardzo nas cieszy.