W Pałacyku w Muchowie gościliśmy uczniów I LO im. Księcia Bolka w Jaworze

Tradycyjnie, od kilku lat gościmy uczniów obozów naukowych uczęszczających do klas biologiczno – chemicznych I Liceum Ogólnokształcącego im Księcia Bolka I w Jaworze. zdający biologię i chemię na egzaminie maturalnym,tegoroczni maturzyści mają możliwość sprawdzenia poziomu opanowanej wiedzy.Tegoroczny, przygotowany i przeprowadzony przez nauczycieli biologii i chemii – Joannę Wyderkowską i Jadwigę Kuczwarę – odbył się w dniach 26-28 marca w Powiatowym Zespole Schronisk Młodzieżowych – Pałacyku w Muchowie.

Przyszli maturzyści sprawdzili poziom swoich wiadomości i umiejętności przystępując do rozwiązania sześciu arkuszy zdań maturalnych z w/w przedmiotów. Uczestnikom stworzono warunki przypominające prawdziwy egzamin maturalny. Prace każdego ucznia zostały sprawdzone i szczegółowo omówione przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów w trakcie trwania obozu. Uzyskane wyniki wskazały uczniom zagadnienia, których poziom opanowania jest zadawalający oraz te, którym należy poświęcić w najbliższym czasie więcej uwagi, tak by nie sprawiły problemu na egzaminie maturalnym.

Niebawem matura, więc życzymy abiturientom przysłowiowego połamania piór. Powodzenia!!!


up.zdj. powiat-jaworski