Regulamin wypożyczalni rowerów

                                                

 1. Wypożyczane rowery są własnością Powiatowego Zespołu Schronisk Młodzieżowych w Jaworze (PZSM).

 2. Wypożyczany rower jest sprawny technicznie i w takim samym stanie powinien zostać zwrócony do wypożyczalni. Wyposażenie roweru zawarte będzie w protokole przekazania sporządzonym przed jego wypożyczeniem.

 3. Aby wypożyczyć rower należy:

  – przedstawić dowód osobisty lub dwa inne dokumenty ze zdjęciem,
  – podpisać Regulamin określający zasady wypożyczenia roweru oznaczając akceptację
  warunków wypożyczalni,
  – wnieść opłatę za wypożyczenie roweru.
 4. Zabrania się przekazywania roweru osobom trzecim.

 5. Wypożyczający rower zrzeka się wszelkich roszczeń wobec wypożyczalni z tytułu wypadków, poniesionych szkód lub obrażeń powstałych w trakcie korzystania z wypożyczalni rowerów.

 6. Osoba wypożyczająca rower ponosi pełną odpowiedzialność za powstałe szkody od momentu wypożyczenia roweru do czasu jego zwrotu i ponosi pełne koszty jego naprawy w przypadku dokonania uszkodzeń.

 7. W przypadku kradzieży roweru wypożyczający ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić Policję, a następnie przedstawić w Centrum Edukacji Ekologicznej i Wulkanizmu Pałacyk w Muchowie lub w siedzibie Powiatowego Zespołu Schronisk Młodzieżowych w Jaworze przy ul. Starojaworskiej 7, zaświadczenie o zgłoszonej kradzieży.

 8. Wypożyczający ponosi pełne koszty skradzionego roweru.

 9. Opłata za wynajem roweru pobierana jest z góry, według stawek zawartych w cenniku opłat.

 10. Rowery należy zwrócić do wypożyczalni w deklarowanym i opłaconym terminie.

Adres I nr telefonu wypożyczalni rowerów:

Centrum Edukacji Ekologicznej i Wulkanizmu – Pałacyk w Muchowie Muchów 7, Gmina Męcinka

tel. komórkowy Schroniska (Muchów) 505 627 076

tel 76 870 89 20